Tietoa minusta

Marjo Pajari

Koulutus
Sairaanhoitaja (sisätauti-kirurginen) 1995
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä 2004
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus 2004-2005
Erityistason perheterapiakoulutus, psykoterapeutti 2005-2008
Tahdolla ja taidolla -ohjaajakoulutus (parisuhde) 2008-2009
1-vuotinen kriisi- ja traumakoulutus perheterapeuteille 2017
1-vuotinen paripsykoterapiakoulutus perheterapeuteille 2020
Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op 2022

KELA-pätevyys pari- ja perheterapiassa

Ammattipätevyydet voi tarkistaa nimellä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereiden julkisesta tietopalvelusta:
https://julkiterhikki.valvira.fi/

Työkokemus
Olen työskennellyt muutaman vuoden sairaanhoitajana sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa ja lähes 10 vuoden ajan sosiaalityöntekijänä perheneuvolassa. Lisäksi olen työskennellyt parin vuoden ajan valtakunnallisessa lastensuojelujärjestössä projektikoordinaattorina. Tällä hetkellä toimin pari- ja perhepsykoterapeuttina lastensuojelun kotiin tehtävässä moniammatillisessa perhekuntoutustyössä.