Kotikäynnit

Teen tarvittaessa kotikäyntejä Tampereen alueella.
Kotikäynti voi tulla kysymykseen esim. silloin, kun asiakas ei voi tai jaksa kuntonsa vuoksi tulla vastaanotolle.

Perhekäynti on usein myös luonteva järjestää kotona. Perhekäynnin voi varata esimerkiksi äkillisen sairastumisen kohdatessa yhtä perheen jäsentä. Perhekäynnille voi pyytää ydinperheen lisäksi esimerkiksi isovanhemmat tai muita perheen läheisiä ihmisiä.